Euskal folkloreari buruzko web-gune aipagarrienetarikoetan ere gure Marter Klass-ak agertzen dira.
Eskerrik asko.
Dantzanet
Txistulari


Las Master class también son noticia en las páginas web más relevantes sobre el folklore vasco.
Gracias.
Dantzanet
Txistulari